Diễn họa kiến trúc

Đăng ký tham gia

Diễn họa kiến trúc bằng Blender 3D

Có thể dựng hình kiến trúc nội ngoại thất

Kết xuất là hình ảnh hoặc phim

Giảng viên

  • Nguyễn Mạnh Hà

    Trên 10 năm làm việc trong ngành thiết kế 3D

    Kinh nghiệm 5 năm làm việc trong ngành mô phỏng thực tại ảo

    trên 5 năm làm việc với các đối tác nước ngoài như Mỹ, Nhật đồng thời tham gia vào công tác tuyển dụng, đào tạo nhân sự cho các công ty hoạt hình, kiến trúc. 

    Tôi trở thành giảng viên BlenderVN Training với mong muốn phát triển cộng đồng người sử dụng Blender tại Việt Nam

Thanh toán Membership

Đăng ký một lần để học tất cả các khóa học

Học phí

0đ

Khóa học liên quan

Dựng nhân vật hoạt hình
Nguyễn Mạnh Hà
(0) 32 học viên
Membership
Làm phim hoạt hình
Nguyễn Mạnh Hà
(1) 48 học viên
Membership

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%